THE GOOD WILD

WEB SAYFASI AYDINLATMA METNİ

 

MEZURA SAĞLIK BESLENME DAN. HİZ. LTD. ŞTİ, (“Şirket”) Şirketin sahibi olduğu “https://www.dkdukkan.com” adresli web sayfasında yer alan form ve alanlar kullanılarak paylaştığınız tarafınıza ait kişisel verileri toplamakta ve işlemektedir. Şirket, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Kanun”) uyarınca işlemekte olduğu bu kişisel veriler bakımından “Veri Sorumlusu” olarak addedilmekte olup toplanan kişisel verilerin güvenliği hususuna önem vermekte ve Kanun’un 10. maddesi kapsamında sizleri bilgilendirmek istemektedir.

Kanun’un 3. maddesi uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” kişisel veri sayılmakta olup lütfen Şirket ile, doldurduğunuz form ve mesaj alanlarında yer alan talebinizin gerektirdiğinden fazla kişisel veri içeren bilgi paylaşmayınız.

Web sayfası üzerinde yer alan form ve mesaj alanlarına tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri girmeniz durumunda, bu kişisel verileri Şirket ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Şirket tarafından kabul edilmektedir. 

1.WEB SAYFASININ İŞLEYİŞİ

Şirket, “https://www.dkdukkan.com” adresli web sayfası üzerinden müşterilerine online alışveriş imkanı sunmaktadır. Bahsi geçen web sayfası üzerinden müşteriler;

1.1.”Hızlı Üyelik” adımı ile daha sınırlı veriler girmek suretiyle üye olabilirler. Ancak, bu halde girilen veriler alışveriş işleminin yerine getirilmesi için yeterli olmamakta, sadece üyelik faaliyeti gerçekleşmektedir.

1.2.“Yeni Üyelik” adımı ile daha kapsamlı veriler girilmektedir. Bu seçeneği de seçebilir ve henüz alışveriş adımına geçmeyebilirsiniz.

1.3.”Alışveriş Uygulamaları” adımı ile alışveriş aşamasına geçmeksizin bir kısım veriyi girebilir veya önceki siparişlere ilişkin verileri görüntüleyebilirsiniz.

1.4.“Alışveriş” adımı ile, üye olduktan sonra, alışverişin tamamlanmasına dair gerekli verileri girmek suretiyle işlemi tamamlayabilirsiniz.

Web sayfası üzerinde, açık rızanıza dayanılarak yapılan her türlü veri toplama faaliyetinde rızanız, rıza gösterdiğinize ilişkin olumlu bir hareketiniz ile (rıza gösterildiğinize ilişkin kutucuğun aktif olarak tıklanması ile veya yapılacak işlem için doldurulması zorunlu olmayan bir bölümün tarafınızca özgürce doldurulması ile) alınmaktadır.

2.HIZLI ÜYELİK İŞLEMİ

Şirket, hızlı üyelik adımını seçmeniz halinde, “Ad, soyadı, e-posta adresi, oluşturulan şifre bilgileri” ile “kampanya, duyuru ve bilgilendirmelere dair iletişim talebi bilgisi”ni web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “iletişim talep bilgisi dışında kalan veriler”, sizinle şirket arasında üye olurken akdedilen “Üyelik Sözleşmesi”nin kurulması adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; iletişim talebi bilgisi ise vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak toplanmaktadır. Hızlı üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “üyelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Toplanan “cep telefonu bilgisi, e-posta ile ad, soyadı” bilgileriniz rızanız olması halinde tarafınıza pazarlama yapılması, reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortaklarına ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hissedarlar, çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

3.ÜYELİK İŞLEMİ

Şirket, üyelik adımını seçmeniz halinde, “Ad, soyadı, e-posta adresi, oluşturulan şifre, ülke-şehir-ilçeden oluşan adres bilgisi” ile “kampanya, duyuru ve bilgilendirmelere dair iletişim talep bilgisi”ni web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “Ad, soyadı, e-posta adresi, oluşturulan şifre” sizinle şirket arasında üye olurken akdedilen “Üyelik Sözleşmesi”nin kurulması adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak; “ülke-şehir-ilçeden oluşan adres bilgisi” ile iletişim talep bilgisi ise vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak toplanmaktadır. Zira, üyelik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bu sayılanlar zorunlu olmamakla birlikte rızanız olması halinde verileri girmenize binaen toplanmaktadır. Üyelik faaliyeti çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “üyelik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, Şirket iş faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket ürün ve hizmetlerine bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Toplanan “cep telefonu bilgisi, adres, e-posta ile ad, soyad” bilgileriniz rızanız olması halinde tarafınıza pazarlama yapılması, reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla da kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortaklarına ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

4.ALIŞVERİŞ UYGULAMALARI

Şirket, üyelik/hızlı üyelik işlemi akabinde ancak alışveriş işlemlerine geçmeden evvel alışveriş uygulamalarını kullanmanız ve bu anlamda web sayfasına verileri girerek kaydetmeniz halinde, “telefon bilgisi, cinsiyet bilgisi, adres (adres başlığı ile birlikte), posta kodu bilgisi, doğum tarihi, meslek ve öğrenim durumu bilgisi, bireysel müşteriler için T.C.K.N., şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi alışveriş aşamasına geçmeksizin sepetinize ürün eklemeniz durumunda bu ürünlere dair (seçimin zamanı ile birlikte ürün bilgisi) seçim bilginiz, (sipariş numarası ile birlikte) iade talepleri ile iadenin havale yoluyla yapılması halinde IBAN ad soyadı ile IBAN numarası, önceki siparişlere ilişkin bilgiler, favori ürünler ve istek listesi, fiyat/stok alarm listesi, adınıza tanımlı hediye çeki ve para puan bilgisi, yazdığınız yorumlar, destek talebi bilgisi ve iletişim tercihinize (SMS ve/veya e-posta) ilişkin bilgiyi” web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “alışveriş aşamasına geçmeksizin sepetinize ürün eklemeniz durumunda bu ürünlere dair (seçimin zamanı ile birlikte ürün bilgisi) seçim bilginiz” DK Üyelik Sözleşmesi anlamında tarafınıza sunulan hizmeti kullanmanız adına “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak ayrıca “veri sorumlusunun meşru menfaati”  hukuki sebebine dayanarak;  önceki siparişlerinize ilişkin bilgiler” mevzuattan kaynaklanan cayma hakkınızın kullanılması adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaati”  hukuki sebebine dayanarak; oluşturduğunuz iade taleplerinize ilişkin (sipariş numarası ile birlikte) bilgi ile iadenin havale yoluyla yapılması halinde IBAN ad soyadı ile IBAN numarası, mevzuattan kaynaklanan cayma hakkınızın kullanılması adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” ile “sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanarak; adınıza tanımlanan hediye çekleri ve para puana ilişkin bilgi “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak; “telefon bilgisi, cinsiyet bilgisi, adres (adres başlığı ile birlikte), doğum tarihi, meslek ve öğrenim durumu bilgisi, posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, favori ürünler ve istek listesi, fiyat/stok alarm listesi, yazdığınız yorumlar, destek talebinizin içeriği, iletişim tercihinize (SMS ve/veya e-posta) ilişkin bilgi” alışveriş uygulamalarının kullanımı aşamasında zorunlu olarak toplanmamakta ancak rızanız olması halinde (formdaki zorunlu olmayan alanları doldurmanız halinde) tarafınızca Şirket ile paylaşılmaktadır. Alışveriş uygulamaları çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Toplanan “adres, telefon, e-posta ile ad, soyadı” bilgileriniz rızanız olması halinde ayrıca tarafınıza pazarlama yapılması, reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması amaçlarıyla da kullanılmaktadır.  Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla hissedarlar, çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

5.ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİ

Şirket, seçtiğiniz ürünleri almak üzere alışveriş işlemini yürütmeniz halinde, “Ad, soyadı, cep telefonu numarası, ülke-şehir-ilçe dahil detaylı adres bilgisi, adres başlığı, posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, (kullanılması halinde) hediye çeki/para puan bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi,  alışveriş tutar ve taksit bilgisi, sipariş ile ilgili yazdığınız notlar ve cari raporu” bilgisini web sayfası üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, web sayfası sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “Ad, soyadı, cep telefonu numarası, adres başlığı ve adres, şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi, alışveriş tutar ve taksit bilgisi ile cari rapor bilgisi” alışveriş işleminiz esnasında Şirket ile aranızda kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesi anlamında “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak; (kullanılması halinde) hediye çeklerine ve para puana ilişkin bilgi mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinin 5. maddesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi adına “hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak ve “veri sorumlusunun meşru menfaati” hukuki sebebine dayanarak; “posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., sipariş ile ilgili yazdığınız notlar” alışveriş işleminde zorunlu olarak toplanmamakta ancak rızanız olması halinde (formdaki zorunlu olmayan alanları doldurmanız halinde) tarafınızca Şirket ile paylaşılmaktadır. Alışveriş işlemleri çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, şirket faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortakları ile tedarikçilerine (kargo firmaları, bankalar, ödeme alt yapısı kuruluşları gibi) ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Alışveriş işleminizin tamamlanması adına ödeme yapılması adımında dilerseniz ödemeyi havale yolu ile yapabilir veya Şirket’in alışveriş işlem tarihinde çalıştığı ödeme alt yapısı hizmeti sunan 3. taraflar üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 3. taraf ile ödeme yapmayı tercih etmeniz halinde ödeme bilgilerinizin işlenmesine ilişkin ilgili tarafın sunduğu kişisel veriler aydınlatma metninden bilgi edinebilirsiniz. Bu yolun tercihi halinde, kart üstünde yer alan ad, kart numarası, son kullanma tarihi ve CVC kodu, ödeme kuruluşu tarafından yıldızlanmak suretiyle başka bir ifadeyle tek başına şahsınızı tanımlamayacak ve/veya tarafımızca kullanılamayacak şekilde bizimle paylaşılmaktadır.

6. ONLINE SATIŞ KANALLARI VASITASIYLA ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİ

Şirket, (“https://www.dkdukkan.com” adresli web sayfası/aplikasyon dışında kalan) online (çevrimiçi) satış kanalları vasıtasıyla alışveriş yapmanız halinde “Ad, soyadı, cep telefonu numarası, ülke-şehir-ilçe dahil detaylı adres bilgisi, posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi,  alışveriş tutar ve taksit bilgisi, (olması halinde) sipariş ile ilgili ilettiğiniz notlara” dair bilgileri online satış kanalı üzerinde otomatik olarak toplamaktadır. Bu veriler, online satış kanalı hizmet sağlayıcısının sunucularında, Şirket sunucularında ve bazen Şirket’in fiziksel arşivlerinde saklanmaktadır. Bahsi geçen verilerden “Ad, soyadı, cep telefonu numarası, adres, şahıs firmaları için firma adı, vergi dairesi ve vergi numarası bilgisi, teslimatı yapacak nakliye firması tercih bilgisi, sipariş işleminize ilişkin tercih edilen ürün bilgisi, ödeme işleminin tarih ve saati, ödeme işlemine ilişkin seçim bilgisi ile havale yoluyla ödeme seçildiyse havale yapılan hesap sahibi ad ve soyadı-banka-hesap numarası-IBAN bilgisi, alışveriş tutar ve taksit bilgisi” alışveriş işleminiz esnasında Şirket ile aranızda kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası adına Kanunda açıklanan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak, ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 20. maddesi anlamında “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak; “posta kodu, bireysel müşteriler için T.C.K.N., sipariş ile ilgili iletilen notlar” alışveriş işleminde zorunlu olarak toplanmamakta ancak rızanız olması halinde (burada toplanması rızaya dayalı olduğu belirtilen kişisel veriyi Şirket ile paylaşmanız doğrultusunda rıza vermeniz ile) online satış kanalı üzerinden tarafınızca Şirket ile paylaşılmaktadır. Alışveriş işlemleri çerçevesinde toplanan kişisel verileriniz “Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Şirket faaliyetleri ile finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla hissedarlar, Şirketin beraber çalıştığı iş ortakları ile tedarikçilerine (kargo firmaları, bankalar, ödeme alt yapısı kuruluşları gibi) ve gerekmesi halinde mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla çalışılan hukuki danışmanlar gibi iş ortakları ve/veya adli merciler gibi kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, online satış kanalını kullanıma sunan hizmet sağlayıcısının yurtiçi ve/veya yurtdışı sunucularında tutulabilmekte olup Şirketin anılan hizmet sağlayıcısının sunucularına müdahale imkanı bulunmamaktadır. Bu anlamda, online satış kanalları üzerinden alışveriş yaparken açıklanan bu hususu bilerek ve kabul ederek işlem yaptığınız kabul edilmektedir.

7.E-BÜLTEN KAYIT

Şirket, web sayfası üzerinde bulunan “E-Bülten Kayıt” bölümüne “e-posta adresinizi” girerek Şirket’in bülten aboneliğine kayıt olmanız halinde, siz (tarafınıza yollanan e-postalar içinde yer alan “aboneliği iptal et” butonuna basmak suretiyle) üyelikten çıkılması yönünde talimat verene kadar, Şirket ile satış yaptığı ürünler hakkındaki en yeni haber ve promosyonlar hakkında belirli sürelerde haberler içeren e-postalar yollamaktadır. Bu anlamda Şirket, tarafınıza ait kişisel veri niteliğindeki “e-posta adresinizi” yazarak “gönder” butonuna basmanız suretiyle temin etmiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak; “bültene üye olduğunuz tarih ve saat bilgisini, bülten üyeliğinden çıkmak istemeniz halinde buna ilişkin bilgi ile çıkış işlemi tarih ve saat bilgisini” ise Ticari İletişim Ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi uyarınca “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollar ile ve “iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi” amaçlarıyla toplamakta, T.C. sınırları içerisinde bulunan Şirket sunucusu içinde dijital olarak saklamaktadır. Toplanan bu kişisel veriler, “iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi ile faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi” amaçlarıyla hissedarlar ve (Ticaret Bakanlığı) yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

8.KANUNDA YER ALAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  veri sorumlusu sıfatı ile Şirket’e başvurma hakkınız bulunmaktadır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresi olan “Bebek Mah. Cevdetpaşa Cad. Rüya Apt. No:3/1 Beşiktaş İstanbul” adresine bizzat elden Şirkete iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirket’in [email protected] adresine KEP vasıtasıyla yollayabilir veya [email protected] e-posta adresine, Şirket kayıtlarında yer alan e-posta adresiniz vasıtasıyla iletebilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Diğer bazı çerezler de sitemizi geliştirmek ve bizim tarafımızdan veya yetkili hizmet sağlayıcılarımız tarafından size ilgi alanınıza göre reklamların sunulması amacıyla kullanılmaktadır.
Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.